Custodia fluvial Som Riu

El Projecte SOM RIU és projecte de custodia fluvial en un tram del riu Llobregat pel seu pas per Sant Joan Despí. Aquest projecte neix amb l’objectiu principal d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius. Fomenta l’apropament de les persones al riu i permet conèixer com són i com funcionen els ecosistemes fluvials, els organismes que hi podem trobar, la seva importància ambiental i social, així com els problemes que pateixen i què podem fer per millorar-los.

Mitjançant l’educació ambiental, el foment del teixit associatiu i el treball en xarxa del voluntariat ambiental, el projecte promou una major implicació de les associacions i les persones per a compartir, engegar i emprendre iniciatives per la millora dels nostres rius i de l’entorn natural

Que pretenem aconseguir

 1. participar i assegurar la bona gestió i la protecció permanent dels valors naturals, culturals i paisatgístics de l’únic espai natural del terme municipal de Sant Joan Despí: l’espai fluvial.
 2. participar en la planificació, restauració i gestió del nostre entorn fluvial amb participació de voluntaris i aliances amb altres entitats o institucions.
 3. organitzar activitats d’educació i sensibilització ambiental, per a infants, joves i adults.
 4. col·laborar en estudis i projectes per identificar i avaluar els valor naturals de la zona i promoure la seva conservació.
 5. promoure l’activitat econòmica sostenible a la zona, especialment l’agricultura i l’ús públic compatible amb la conservació.

Per dur a terme aquesta iniciativa ho farem aplicant la metodologia d’Aprenentatge i Servei, aquesta metodologia és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en què els participants es formen al treballar en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo. D’aquesta definició es desprèn que l’aprenentatge-servei és una molt bona eina per tal de posar un especial èmfasi en el concepte d’educació per a la ciutadania.

L’Aprenentatge-Servei es fonamenta en el fet que l’educació no és un fi en ella mateixa, sinó un procés al llarg de la vida que de manera integral desenvolupa els aspectes cognitius amb interdependència amb els afectius i socials, de manera que el benefici dels aprenentatges esdevé millora social. Es posa l’èmfasi en la participació i en l’educació en valors. L’aprenentatge es converteix en el motor de la transformació de l’entorn.

Teixint xarxes

L’essència de la custòdia del territori és el treball conjunt de nombroses persones, procedents de col·lectius diferents, vers un objectiu comú: conservar la biodiversitat, el patrimoni cultural i els paisatges.

Es per això que per desenvolupar aquest projecte partim de la base d’un grup impulsor del projecte, el qual treballa per tal de possibilitar la participació de tothom que comparteixi els valors i objectius propis de la custòdia del territori.

El grup impulsor està format per:

     
El Nus color
 • https://www.facebook.com/EsplaiTricicle/?fref=ts
 • Twitter
 • Google+
       
ARRELS
 • https://www.facebook.com/EsplaiTricicle/?fref=ts
 • Twitter
 • Google+

Què volem fer?

Aquest és un projecte de llarg recorregut. La voluntat de les entitats impulsores no és desenvolupar accions exclusivament en un període de temps determinat, si no aconseguir que el projecte es desenvolupi i consolidi al llarg dels anys.

És per això que partim de dos premisses prèvies:

 • La necessitat d’una formació, tant tècnica com permanent
 • El desenvolupament de programes d’acció anuals que ens ajudin a assolir els objectius proposats.

Pel que respecta al primer àmbit i de cara a l’any 2015 s’ha dissenyat una acció formativa adreçada als monitors i monitores participants al projecte.

Aquesta acció consisteix en dues sessions, una dedicada a treballar un marc conceptual i teòric sobre temes ambientals (crisis ambiental, sostenibilitat, decreixement..) i una segona centrada en l’entorn fluvial de Sant Joan Despí (situació, problemàtica i valors ambientals, biodiversitat…).

Pel que respecta al programa d’acció 2015 ens plantegem la realització de tres activitats centrals, malgrat que al llarg de l’any es poden desenvolupar d’altres.