Mostra totes les entrades de Gòria Pedró Villarino

LUDOTECA A LES ESCOLES

La LUDOTECA és una activitat que fa anys que treballem en els esplais de Sant Joan Despí, un espai immillorable per treballar l’educació des del joc i les activitats lúdiques. És per això que en els nostres equipaments la ludoteca té un espai concret, per realitzar una millor feina educativa, això ens permet poder oferir als infants diferents racons ambientals pel joc d’imitació a la vida (la caseta, els carrer de les botigues, la perruqueria, els cotxes, les construccions, les jocs de taula…).

racó nadons

Volem oferir les nostres Ludoteques a les escoles com un servei que en millori l’oferta lúdica. Per aquest motiu comptem amb uns espais dissenyats per a jugar i perquè els infants es trobin còmodes i contents, a més de materials lúdics molt diversos, i d’un equip de ludotecaris especialitzat en el treball educatiu del joc.

Objectius

Els objectius que ens proposem amb aquesta activitat són els següents:

 1. Unificar els esforços de l’educació formal (escola) i l’educació en el temps lliure (esplai).
 2. Donar a conèixer als nens i les nenes del municipi la Ludoteca com a possibilitat d’activitat lúdica per al seu temps lliure.
 3. Utilitzar el joc dins del marc de l’Escola com a mitjà educatiu.
 4. Ampliar els materials i recursos lúdics de què disposa l’Escola amb la Ludoteca de l’esplai.
 5. Fer del joc una activitat de vivència positiva, que ajudi l’infant en el desenvolupament de la seva personalitat.
 6. Assegurar un clima càlid i relaxat, en el joc lliure i espontani, que afavoreixi la creativitat i el respecte del ritme de cadascú.
 7. Potenciar totes les activitats lúdiques afavorides del desenvolupament psicomotor, cognitiu, crític, creatiu i afectiu dels nens, nenes, joves i adults.

Destinataris

Aquesta activitat està plantejada per als nens i nens d’Escola Bressol Municipal del últim curs (2 anys) i d’Educació Infantil (P3, P4 i P5), i el 1r cicle de Primària (1r i 2n). A més, com a destinataris indirectes trobem per una banda, les famílies i per l’altra l’equip de professorat de l’escola.

Quines activitats podem fer

Joc simbòlic: representació de la vida adulta, per tal de poder treballar aquest punt es disposaran diferents racons als infants: de les nines, del cotxe, de la botiga, de la cuina, de l’hospital,racó del bricolatge.

 • Racó de les nines
 • Racó dels cotxes
 • Racó de la botiga
 • Racó de la cuina
 • Racó de l’hospital

botiga

Jocs d’expressió: representació de la fantasia, a través de les disfresses els infants treballen la seva imaginació

disfresses

Jocs d’experimentació dels sentits: a través d’aquest tipus de jocs els infants podran treballar aspectes com el pes,la textura,els sorolls…a través dels seus cinc sentits.

metge

Joc motriu:  treballant la psicomotricitat de l’infant des d’una perspectiva de joc, treballa l’esforç i les ganes de superació d’un mateix davant de reptes que l’infant creu que no pot assolir.

racó cotxes

Jocs de taula: són jocs per estimular processos cognitius d’atenció, memòria, raonament, creativitat, llenguatge, classificació, seriació, ordenació, correspondència,…

espais familiars02

Jocs de construcció i manipulació: trencaclosques, “mecanos”, les peces per encaixar, apilar, manipular, …..potencien la psicomotricitat fina de l’infant

 espais familiars01

FESTES ANIVERSARI

L’aniversari d’un infant és un dia molt especial, és per això que des de l’Esplai El Tricicle hi dediquem tots els esforços per aconseguir que aquest dia sigui recordat pel nens i nenes durant molt de temps.

Voleu venir a celebrar l’aniversari dels vostres fills/es al Club? us ajudem a què l’aniversari del vostre fill/a sigui un dia molt especial. A la festa farem jocs, ballarem, bufarem les espelmes i menjarem el pastís, obrirem els regals, farem una pinyata i ens farem una foto ben divertida com a record.

IMG_1479

QUÈ US OFERIM
Una festa on podrem jugar, ballar, bufar les espelmes i berenar, obrir els regals, fer una pinyata i ens fem una foto ben divertida com a record. A més els pares que volen també poden portar un pica-pica pels nens i nenes per a menjar abans del pastís. i perquè pugueu convidar els vostres amics i amigues des de l’Esplai us donarem 20 invitacions perquè les pugueu repartir

ON HO FEM?
Les festes es realitzen els dissabtes de 11:30 a 13:30 hores al centre cívic Les Planes o al centre cívic Antoni Gaudí (sempre que hi hagi disponibilitat el dia desitjat) i compten amb dos monitors/es especialitzats que s’encarreguen d’organitzar i dinamitzar aquesta activitat, creant una festa agradable i aconseguint un ambient especial.

Si voleu més informació cliqueu aquí per descarregar-vos la normativa i preus

IMG_1480    FOTOS NURIA 022

Acompanyament a l’Estudi

El projecte d’Acompanyament a l’Estudi té com objectiu prioritari donar una resposta integrada a les necessitats educatives dels  infants de Sant Joan Despí que estant a punt de finalitzar el seu pas per l’escola i volen preparar-se per l’entrada a l’Institut.

Un dels objectius principals és contribuir a la reducció de l’índex de fracàs escolar en aquest pas entre la primària i la secundaria.
Per aconseguir això en el projecte treballarem conjuntament les entitats de lleure de Sant Joan, que serem les que realitzem els tallers amb els alumnes, les escoles públiques de Sant Joan Despí, la Regidoria d’Educació i les biblioteques Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda

El projecte s’adreça als nois i noies de 5è i 6è de primària de les escoles públiques i concertades de Sant Joan Despí. I aquesta activitat es realitzarà  a les Biblioteques municipals (Mercè Rodoreda  i Miquel Martí i Pol)

Serà l’escola qui farà la proposta de quins nois/es participaran en el projecte, tenint en compte que siguin infants que necessitin un recolzament en les tasques escolars i els esplais els encarregats d’oferir aquest suport i recolzament als infants.

024 acompanyament   023 acompanyament

OBJECTIUS GENERALS
 • Treballar en el marc dels valors humans fonamentals: la solidaritat, la felicitat, el respecte, la iniciativa, el compromís i la participació…
 • Afavorir el desenvolupament personal i la integració social dels infants.
 • Adquirir hàbits, valors, normes i habilitats socials que contemplin la globalitat dels infants.
 • Prevenir i evitar situacions de risc social, compensar els dèficits socioeducatius, i adquirir aprenentatges i competències personals i acadèmiques.
 • Treballar coordinadament amb els diferents agents educatius i socials del barri (escola, serveis socials, etc.) per entre tothom ajudar a compensar les desigualtats socials, culturals i/o econòmiques dels infants i les famílies.
 • Potenciar la coeducació, es a dir, possibilitar el desenvolupament integral de les capacitats dels nens i de les nenes sense discriminació de gènere. Rescatar el millor d’ambdós gèneres, promovent la valoració de la diferència i l’establiment de relacions respectuoses, equitatives i d’ajuda mútua.
 • Potenciar l’ús del català com a llengua vehicular.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

amb els INFANTS

 • Fer un seguiment individualitzat de cada noi i noia per tal d’acompanyar-los en les seves les seves mancances i potenciar les seves qualitats.
 • Treballar pel desenvolupament de les competències bàsiques requerides en el currículum escolar.
 • Potenciar les seves capacitats cognitives: l’atenció, la concentració, l’ordre, la planificació, la cerca d’informació, la responsabilitat, la memòria…
 • Entrenar-los en el desenvolupament d’habilitats socials, personals i emocionals: l’autoconeixement, seguretat personal, gestió de l’estrès i tensió, comunicació assertiva, pensament creatiu i crític, resolució de problemes, pressa de decisions…
 • Adquirir i reforçar hàbits fonamentals: ordre, puntualitat, neteja, assistència, etc.
amb la FAMÍLIA
 • Establir un nivell de coordinació amb la família, per compartir els mateixos objectius en el seguiment i acompanyament dels infants.
 • Ajudar a la família a mostrar interès per les tasques escolars dels seus fills/es, i sempre que sigui possible implicant-ser directament també des de casa.
 • Potenciar amb les famílies una bona relació i coordinació amb l’escola.
amb l’ESCOLA
 • Establir un bon canal de comunicació i afavorir el traspàs d’informació necessària.
 • Definir conjuntament els aspectes concrets a treballar amb cada noi i noia.

 

 

Custodia fluvial Som Riu

El Projecte SOM RIU és projecte de custodia fluvial en un tram del riu Llobregat pel seu pas per Sant Joan Despí. Aquest projecte neix amb l’objectiu principal d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius. Fomenta l’apropament de les persones al riu i permet conèixer com són i com funcionen els ecosistemes fluvials, els organismes que hi podem trobar, la seva importància ambiental i social, així com els problemes que pateixen i què podem fer per millorar-los.

Mitjançant l’educació ambiental, el foment del teixit associatiu i el treball en xarxa del voluntariat ambiental, el projecte promou una major implicació de les associacions i les persones per a compartir, engegar i emprendre iniciatives per la millora dels nostres rius i de l’entorn natural

logo

Que pretenem aconseguir

 1. participar i assegurar la bona gestió i la protecció permanent dels valors naturals, culturals i paisatgístics de l’únic espai natural del terme municipal de Sant Joan Despí: l’espai fluvial.
 2. participar en la planificació, restauració i gestió del nostre entorn fluvial amb participació de voluntaris i aliances amb altres entitats o institucions.
 3. organitzar activitats d’educació i sensibilització ambiental, per a infants, joves i adults.
 4. col·laborar en estudis i projectes per identificar i avaluar els valor naturals de la zona i promoure la seva conservació.
 5. promoure l’activitat econòmica sostenible a la zona, especialment l’agricultura i l’ús públic compatible amb la conservació.

Per dur a terme aquesta iniciativa ho farem aplicant la metodologia d’Aprenentatge i Servei, aquesta metodologia és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en què els participants es formen al treballar en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo. D’aquesta definició es desprèn que l’aprenentatge-servei és una molt bona eina per tal de posar un especial èmfasi en el concepte d’educació per a la ciutadania.

L’Aprenentatge-Servei es fonamenta en el fet que l’educació no és un fi en ella mateixa, sinó un procés al llarg de la vida que de manera integral desenvolupa els aspectes cognitius amb interdependència amb els afectius i socials, de manera que el benefici dels aprenentatges esdevé millora social. Es posa l’èmfasi en la participació i en l’educació en valors. L’aprenentatge es converteix en el motor de la transformació de l’entorn.

Teixint xarxes

L’essència de la custòdia del territori és el treball conjunt de nombroses persones, procedents de col·lectius diferents, vers un objectiu comú: conservar la biodiversitat, el patrimoni cultural i els paisatges.

Es per això que per desenvolupar aquest projecte partim de la base d’un grup impulsor del projecte, el qual treballa per tal de possibilitar la participació de tothom que comparteixi els valors i objectius propis de la custòdia del territori.

El grup impulsor està format per:

CAN SERRA     El Nus color       ARRELS

Què volem fer?

Aquest és un projecte de llarg recorregut. La voluntat de les entitats impulsores no és desenvolupar accions exclusivament en un període de temps determinat, si no aconseguir que el projecte es desenvolupi i consolidi al llarg dels anys.

És per això que partim de dos premisses prèvies:

 • La necessitat d’una formació, tant tècnica com permanent
 • El desenvolupament de programes d’acció anuals que ens ajudin a assolir els objectius proposats.

Pel que respecta al primer àmbit i de cara a l’any 2015 s’ha dissenyat una acció formativa adreçada als monitors i monitores participants al projecte.

Aquesta acció consisteix en dues sessions, una dedicada a treballar un marc conceptual i teòric sobre temes ambientals (crisis ambiental, sostenibilitat, decreixement..) i una segona centrada en l’entorn fluvial de Sant Joan Despí (situació, problemàtica i valors ambientals, biodiversitat…).

Pel que respecta al programa d’acció 2015 ens plantegem la realització de tres activitats centrals, malgrat que al llarg de l’any es poden desenvolupar d’altres.