UN XIC D’HISTÒRIA

UN XIC d’HISTÒRIA……

El Club d’Esplai El Tricicle neix l’any 1986, amb el bagatge produït per la fusió de tres entitats de lleure que hi treballaven al barri durant els anys 80 (el Grup d’Esplai El Gegant del Pi fundat al 79, el Centre d’Esplai juvenil Arrels al 82, i el Centre d’Esplai Soroll al 83). Els responsables de les tres entitats compartien els neguits pels problemes de locals i les perspectives de futur. Això va fer que en una assemblea dels equips de monitors/res van aprovar la fusió de les tres entitats. Comença així el procés del que ha de va ser una nova entitat, i al maig d’aquell any es va constituir l’Associació Club d’Esplai El Tricicle, situant la seva seu al barri de Les Planes i es van iniciar les activitats educatives de dilluns a dissabte, per infants de 5 i a 16 anys.

Durant els anys 80 l’Ajuntament lloga un local per poder realitzar les nostres activitats amb més qualitat, també realitzem les nostres primeres colònies i campaments d’estiu. També s’inicien nous projectes com la Ludoteca de Nadal oberta al barri, o el contacte amb l’Associació francesa Les Francas de l’Aveyron, amb la realització, al cap d’un any, d’un intercanvi dels grups de joves. També posem en marxa el servei  d’acollida  al matí, per tal de donar resposta a les necessitats d’una sèrie de famílies del Club. I s’incorpora la primera generació de monitors i monitores del propi centre, desenvolupant  tasques d’ajudant a les activitats del dissabte.

Als anys 90 organitzem el primer casal d’estiu al barri de Les Planes, per a nens i nenes de 4 a 12 anys. I es comença a definir la definitiva ubicació del Club a l’equipament que s’està construint a la zona 16 del barri de Les Planes. També iniciem el projecte de la Nit Màgica i la campanya de reis al barri de Les Planes i els nens i nenes de tres anys entren a l’Esplai. També comencem a recollir la demanda d’algunes famílies de poder gaudir d’activitats de lleure en el seu barri, i en fruit d’això ens plantegem la realització d’activitats al barri  Residencial Sant Joan.

Al 1995 inaugurem la seu definitiva del Esplai al Centre Cívic Les Planes. Això ens va moure a fer una renovació dels tallers ofertats  fins llavors i coincideix amb la celebració del 10è aniversari del Club, fet que marca la dinàmica i moltes de les seves activitats.

Aquell mateix any comencem a fer activitats al barri Residencial Sant Joan i iniciem la coordinació i gestió de l’equip educatiu de les Aules Municipals d’Educació Infantil El Gegant del Pi, amb la qual cosa ens endinsem per primera vegada en el camp de l’educació formal no obligatòria.

En poc temps comencem a gestionar, per primera vegada i juntament amb el Centre d’Esplai El Nus, la totalitat dels Casals d’Estiu Municipals de Sant Joan Despí. S’inaugura el nou Centre Cívic al Barri Residencial Sant Joan, la nostra nova seu a partir d’ara i portem la gestió global del Centre Cívic.

Al 2006 celebrem el nostre 20è aniversari, és un moment no només de celebració d’un projecte que es consolida sinó també de reflexió de on volem arribar, es fa una revisió del PEC per adaptar-lo a la nova realitat. Al 2009 l’Associació es dissol i passem a formar part de la Fundació Catalana de l’Esplai, des de llavors fins ara el Club ha consolidat la seva tasca en els dos barris on està present, ha iniciat nous projectes, com els adreçats a famílies amb infants de 0 a 3 anys i potenciant el seu paper en la dinamització dels barris on treballem amb els infants, joves i les seves famílies.

En l’actualitat comptem amb dues seus, una que al Centre Cívic Les Planes (barri Les Planes), en el que s’ubica la direcció de l’entitat, la responsable d’administració, les coordinacions de les seccions i els espais per a desenvolupar les activitats de tallers i grups de dissabte. I una altre seu al Centre Cívic Antoni Gaudí (barri Residencial Sant Joan), on disposem de sales per a desenvolupar les activitats diàries dels tallers.

El TRICI, la nostra mascota

Un projecte de la Fundació Catalana de l\'Esplai