LUDOTECA A LES ESCOLES

La LUDOTECA és una activitat que fa anys que treballem en els esplais de Sant Joan Despí, un espai immillorable per treballar l’educació des del joc i les activitats lúdiques. És per això que en els nostres equipaments la ludoteca té un espai concret, per realitzar una millor feina educativa, això ens permet poder oferir als infants diferents racons ambientals pel joc d’imitació a la vida (la caseta, els carrer de les botigues, la perruqueria, els cotxes, les construccions, les jocs de taula…).

Volem oferir les nostres Ludoteques a les escoles com un servei que en millori l’oferta lúdica. Per aquest motiu comptem amb uns espais dissenyats per a jugar i perquè els infants es trobin còmodes i contents, a més de materials lúdics molt diversos, i d’un equip de ludotecaris especialitzat en el treball educatiu del joc.

Objectius

Els objectius que ens proposem amb aquesta activitat són els següents:

 1. Unificar els esforços de l’educació formal (escola) i l’educació en el temps lliure (esplai).
 2. Donar a conèixer als nens i les nenes del municipi la Ludoteca com a possibilitat d’activitat lúdica per al seu temps lliure.
 3. Utilitzar el joc dins del marc de l’Escola com a mitjà educatiu.
 4. Ampliar els materials i recursos lúdics de què disposa l’Escola amb la Ludoteca de l’esplai.
 5. Fer del joc una activitat de vivència positiva, que ajudi l’infant en el desenvolupament de la seva personalitat.
 6. Assegurar un clima càlid i relaxat, en el joc lliure i espontani, que afavoreixi la creativitat i el respecte del ritme de cadascú.
 7. Potenciar totes les activitats lúdiques afavorides del desenvolupament psicomotor, cognitiu, crític, creatiu i afectiu dels nens, nenes, joves i adults.

Destinataris

Aquesta activitat està plantejada per als nens i nens d’Escola Bressol Municipal del últim curs (2 anys) i d’Educació Infantil (P3, P4 i P5), i el 1r cicle de Primària (1r i 2n). A més, com a destinataris indirectes trobem per una banda, les famílies i per l’altra l’equip de professorat de l’escola.

Quines activitats podem fer

Joc simbòlic: representació de la vida adulta, per tal de poder treballar aquest punt es disposaran diferents racons als infants: de les nines, del cotxe, de la botiga, de la cuina, de l’hospital,racó del bricolatge.

 • Racó de les nines
 • Racó dels cotxes
 • Racó de la botiga
 • Racó de la cuina
 • Racó de l’hospital

Jocs d’expressió: representació de la fantasia, a través de les disfresses els infants treballen la seva imaginació

Jocs d’experimentació dels sentits: a través d’aquest tipus de jocs els infants podran treballar aspectes com el pes,la textura,els sorolls…a través dels seus cinc sentits.

Joc motriu:  treballant la psicomotricitat de l’infant des d’una perspectiva de joc, treballa l’esforç i les ganes de superació d’un mateix davant de reptes que l’infant creu que no pot assolir.

Jocs de taula: són jocs per estimular processos cognitius d’atenció, memòria, raonament, creativitat, llenguatge, classificació, seriació, ordenació, correspondència,…

Jocs de construcció i manipulació: trencaclosques, “mecanos”, les peces per encaixar, apilar, manipular, …..potencien la psicomotricitat fina de l’infant